Vil du være voksenlærling?

Foto: Colourbox.com
Arbejdsgiveren kan få tilskud til en del af din læretid i de perioder, hvor du ikke er på skole. Du skal opfylde visse betingelser, for at virksomheden kan få tilskuddet.

Virksomheder kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge med uddannelsesaftale over 25 år.

Der kan ydes tilskud til arbejdsgivere, hvis du er ufaglært, eller hvis du som ledig er ufaglært eller har en forældet uddannelse.

Lediges adgang til voksenlærlingeordningen

Uddannelsesaftalen behøver ikke at være inden for områder med behov for arbejdskraft, hvis du har:

  • Minimum 2 måneders ledighed og er ufaglært eller har en forældet uddannelse
  • minimum 12 måneders ledighed med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav (eksempelvis som ufaglært beskæftiget), skal uddannelsesaftalen være indgået inden for områder med behov for arbejdskraft - se den såkaldte ’positivliste

Der skal søges i det jobcenter, i den kommune, hvor virksomheden ligger. Hvis du bor i Rebild Kommune, og virksomheden ligger i Aalborg Kommune, skal aftalen indgås med Jobcenter Aalborg.

Kriterier for voksenlærlingeordningen

  • Du skal være fyldt 25 år på det tidspunkt, uddannelsen påbegyndes
  • Virksomheder kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet, hvis voksenlærlingen kommer fra ledighed (40 kr. i timen til løn i praktikperioden)
  • Virksomheder kan få tilskud i de første 2 år af uddannelsen, hvis voksenlærlingen kommer fra ufaglært beskæftigelse (30 kr. i timen til løn i praktikperioden)
  • Din arbejdsgiver skal ansøge om tilskud til voksenlærling via selvbetjeningsløsningen.

 Bemærk at beskæftigede med en uddannelse ikke kan benytte sig af ordningen.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til voksenlærlingeordningen, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Rebild. Vi deltager gerne i en snak med dig og virksomheden - også ude på virksomheden.

Selvbetjening:

Tilskud til voksenlærling - ansøgning

Her kan du som virksomhed ansøge om at få bevilget tilskud til en voksenlærling. Ansøgningen skal vedlægges kopi af den underskrevne uddannelsesaftale.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu