Vielse

Vielse - www.colourbox.dk
Hvis I skal giftes, kan I vælge at blive viet enten borgerligt på rådhuset, ved en kirkelig ceremoni eller i godkendte trossamfund.

Hvis du er født i Sønderjylland før 01.01.1960, skal du vedhæfte eller sende en kopi af din dåbs- eller navneattest.

Udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark skal medbringe dokumentation for lovligt ophold i landet.

Når I skal giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring, som I finder i selvbetjeningsløsningen nederst på siden.

Hvis I ønsker det, kan vielsen foregå andre steder i Rebild Kommune end på rådhuset. Det kunne for eksempel være i eget hjem eller ude i naturen.

Vielse i en kirke eller i en anden kommune

Vi laver en prøvelsesattest, hvis I skal vies uden for Rebild Kommune, i en kirke eller et godkendt trossamfund. Attesten bliver skrevet ud fra jeres ægteskabserklæring. Attesten skal I aflevere til vielsesmyndigheden. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

Borgerlig vielse

Vielser foregår som regel på rådhuset i Støvring. Tidspunktet for vielsen aftales, når I afleverer ægteskabserklæringen i Borgerservice.

Vielsen foretages af en giftefoged og skal overværes af to vidner. På hverdage kan vi på rådhuset tilbyde at stille vidner til rådighed, men lørdage skal I selv medbringe vidner.

Registreret partnerskab

Par af samme køn kan ikke længere indgå registreret partnerskab, men I kan derimod blive gift på rådhuset eller i folkekirken. Dette medfører dog ingen ændringer for par, der allerede har indgået registreret partnerskab.  

Fra den 15. juni 2012 blev det muligt for registrerede partnere at omdanne deres partnerskab til et ægteskab. Det er dog en betingelse, at partnerskabet er indgået i Danmark.

Hvis du og din partner ønsker at omdanne jeres partnerskab til et ægteskab, skal I udfylde blanketten 'Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab', som I finder i selvbetjeningsløsningen nederst på siden. I skal sende den med posten eller elektronisk til den kommune, hvor partnerskabet er indgået. Herefter omdanner vi partnerskabet til et ægteskab og sender en vielsesattest til jer. Hvis partnerskabet er registreret i CPR, omregistrerer vi det, så ægteskabet er gældende fra den dato, hvor I indgik partnerskabet.

Vielse af udenlandske statsborgere og danske statsborgere med bopæl i udlandet

Udenlandske statsborgere og danske statsborgere med bopæl i udlandet skal udfylde en ægteskabserklæring. Danskere, som er flyttet til udlandet, skal aflevere erklæringen i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret. 

Vielsen koster 850 kr. (pr. 01.02.2017)

Vielse i udlandet

Ønsker I at blive gift i udlandet, udsteder vi en international ægteskabsattest, som I skal have med. Denne bliver udstedt på baggrund af ægteskabserklæringen. I skal være opmærksomme på, at myndighederne i det pågældende land kan forlange yderligere dokumentation.

Navneskift efter vielsen

Hvis I ønsker at skifte efternavn eller mellemnavn i forbindelse med vielsen, skal I søge om det ved præsten eller kordegnen i jeres bopælssogn. Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen, og derefter er det gratis, hvis I ændrer navn senest tre måneder efter vielsen. Læs mere om navneændringer og hent relevante blanketter på www.personregistrering.dk.

Ved navneændring får I automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, for eksempel SKAT, får automatisk besked om jeres navneændring.

Selvbetjening:

Ægteskabserklæring

Hvis I skal giftes, skal I sende en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Det gælder både, hvis det er et borgerligt eller et kirkeligt bryllup.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

Her kan I søge om at få omdannet jeres registrerede partnerskab til ægteskab.

Har I ikke NemID, kan I bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu