Pulje til byzonebyer

Hånd_penge_spire - www.colourbox.dk
Byrådet ønsker at støtte lokale initiativer i Rebild Kommunes byer. Byzonepuljen skal gøre det lettere for borgerne at gå sammen om at gøre byerne attraktive at leve og bo i. Puljen vil på denne måde også styrke det lokale sammenhold.

Ansøgninger til Byzonepuljen skal fremme projekter, der ligger i forlængelse af byrådets vision 2030, og som understøtter visionens formål. 

Læs Vision 2030 her.

Hvem kan søge støtte

Ud over lokalrådene kan også foreninger, borgere og interessegrupper med et relevant projekt i Støvring, Suldrup, Øster Hornum, Sørup, Skørping, Rebild, Terndrup, Bælum, Blenstrup, Nørager, Ravnkilde, Rørbæk og Haverslev søge støtte.

Ansøger skal repræsentere en bredere kreds af borgere i byerne, og der ønskes en så bred forankring og accept af projekterne som muligt. Derfor kan der ikke søges af enkeltpersoner eller foreninger, der kun repræsenterer en smal kreds af borgere.

Ansøgninger kan også være forankret i et samarbejde på tværs af byerne.

Der kan søges til enkeltprojekter, og der må gerne være tale om kommunal medfinansiering ved eksterne ansøgninger. Der kan ikke søges midler til at løse kommunale opgaver f.eks. bosætningsanalyser og udviklingsplaner, som er en del af kommuneplanen, eller etablere faciliteter i kommunens bygninger.

Det anbefales, at diverse godkendelser søges inden projektpuljen til byzonebyer søges, da beløbet bevilges under forudsætning af, at gældende lovgivning er overholdt, herunder f.eks. byggetilladelse, tilladelser efter naturbeskyttelsesloven mv.

Ved bevilling skal projekterne være afsluttet inden for en periode på to år, hvorefter der skal indsendes regnskab på afholdte udgifter til det ansøgte inklusive 3-5 fotos af projektet. Hvis projektet ikke gennemføres, skal beløbet tilbagebetales Rebild Kommune.

Ansøgning sker ved at udfylde dette ansøgningsskema elektronisk, og sende ansøgningen til Rebild Kommune på raadhus@rebild.dk
Ansøgningsfrist: Mandag, den 4. marts 2019.

I denne ansøgningsrunde stiles der efter, at restsummen (ca. 300.000 kr.) af puljen for 2018 disponeres til max. 2-3 projekter. Indkomne ansøgninger behandles og prioriteres i Økonomiudvalget på møde den 13. marts 2019.

Menu