Problemer med stoffer eller alkohol?

Har du problemer med stoffer eller alkohol, eller kender du nogen der har? Så kontakt vores rusmiddelteam og få hjælp til at løse problemet. Al vejledning og behandling er gratis.

Rusmiddelteamet står klar og tilbyder ambulant rådgivning og vejledning, afklarende samtaler og behandling til borgere med et misbrug.

Ring til os

Du kan ringe til os, så laver vi en aftale for at finde ud af hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig. Husk at det ikke kun er hvis du selv har problemer: Hvis du er pårørende til eller har kontakt med nogen der har et problematisk forbrug, er du også velkommen til at kontakte os. Du har ret til at starte i behandling indenfor 14 dage.

Du kan være anonym

Alle, der har behov for det, kan få op til tre anonyme samtaler hvor vi i fællesskab finder ud af hvilket behov du har for en eventuel behandling. Hvis du vælger at komme i ambulant behandling for afhængighed af alkohol, kan du være anonym gennem hele forløbet. Det er i nogle tilfælde muligt for enkelte at komme i anonym korterevarende behandling for stofforbrug. Læs gældende lovgivning her.

Hjælp til unge

Er du under 18 år og har et misbrug eller et problematisk forhold til alkohol og stoffer har vi en ungekonsulent der kan hjælpe dig. En del af vores arbejde går også ud på at forbygge at unge overhovedet får problemer med alkohol og stoffer.

Rusmiddelteamet

Rusmiddelteamet består af tre behandlere, en ungebehandler og en lægekonsulent.

Ønsker du flere oplysninger om behandling for misbrug er du velkommen til at kontakte rusmiddelteamet på 40 22 84 56. Vi har telefontid mandag-fredag fra kl. 8.00 - 9.00. Ringer du udenfor telefontid, kan du lægge en besked, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Du kan også henvende dig på e-mail: rusmiddel@rebild.dk

Og som nævnt er al vejledning og behandling gratis.

Alkohol ambulant
  • Udredning: I fælleskab finder vi ud af hvad dit problem er og hvordan vi bedst løser det.
  • Individuelle samtaler med en behandler, som tager udgangspunkt i dine problemer og dine mål med behandlingen.
Stoffer
  • Udredning: I fælleskab finder vi ud af hvad dit problem er og hvordan vi bedst løser det.
  • Individuelle samtaler med en behandler, hvor forløbet tager udgangspunkt i dine problemer og dine mål med behandlingen.
  • Afhjælpes dit misbrug af stoffer bedst med en medicinsk behandling, vil du blive tilbudt substitutionsmedicin i en kortere eller længere tid og samtaler med en behandler. Rusmiddelteamet har en tilknyttet lægekonsulent.
Socialsygepleje

En socialsygeplejerske kan være brobygger og koordinator mellem udsatte borgere og sundhedssystemet.

Afrusning og afgiftning

Hvis der er behov for afrusning inden behandlingsopstart, kan det ske i samarbejde med os eller på eget initiativ. Afrusningen kan foregå i samarbejde med egen læge eller på afrusningsklinikker - Blå Kors eller sygehus.

Ungeindsats

Vores ungekonsulent står klar til at hjælpe dig, hvis du er under 18 år og har et forbrug eller kender til stoffer. Kontakt ungekonsulenten på telefon 22 38 61 82 eller rusmiddel@rebild.dk. Telefontid alle hverdage 8.00 - 9.00 og yderligere onsdag fra 12.00 - 13.00. Der er også mulighed for at ringe udenfor telefontiden, så kan du lægge en besked på telefonsvaren og der vil blive ringet tilbage hurtigst muligt.

Du har også mulighed for at kontakte os, hvis du er bekymret for en ven eller venindes forbrug af stoffer eller alkohol.

Døgnbehandling (alkohol og stoffer)

I rusmiddelteamet kan vi ikke bevillige døgnbehandling, men laver ved borgerens eget ønske en indstilling til Center Familie og Handicap, der behandler indstillingen og laver yderligere sagsbehandling. Ved spørgsmål til behandlingstider, kontakt venligst borgerservice på telefon 99 88 99 88, som kan stille om til Center Familie og Handicap.

Familieorienteret rusmiddelbehandling

Rusmiddelproblemer påvirker ikke kun den, der benytter rusmidlerne, men berør i allerhøjeste grad også de personer, der er følelsesmæssigt knyttet til den misbrugende. Vi arbejder med familiens relationer og mønstre i forhold til hvordan rusmidlet har påvirket disse. Vi arbejder mod at minimere rusmidlets skadelige virkning i familien. Børn i familien inddrages alt efter ønske og behov.

Det er en forventning, at den misbrugende har en målsætning om at stoppe sit problematiske forbrug.

Menu