Sagsbehandlingstider

Kalender - foto: www.colourbox.com
Vi anbefaler, at du indsender din ansøgning om miljøtilladelse eller -godkendelse i god tid, inden du planlægger at etablere, udvide eller ændre dit dyrehold – og husk, jo mere fyldestgørende ansøgningsmaterialet er, desto kortere bliver sagsbehandlingstiden. Overvej grundigt hvad du ønsker at etablere, inden du søger - projektilpasninger øger sagsbehandlingstiden.

Rebild Kommune bestræber sig på at afgørelser træffes i overensstemmelse med målsætningen i Husdyraftale 1, som blev indgået mellem regeringen og KL i 2009. 

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger er:

  • § 12 (> 250 DE) - 9 måneder
  • § 11 (75-250 DE) - 6 måneder
  • § 16 (arealgodkendelser) - 6 måneder
  • Tillæg (§§ 11 – 12) - 6 måneder.

I de perioder hvor sagen for eksempel på grund af manglende oplysninger ligger hos ansøger, medregnes liggetiden ikke i sagsbehandlingstiden. Dog medregnes de første syv dage i hver periode, hvor sagen ligger hos ansøger.

Sagsbehandlingstider for anmeldelser efter de nye anmeldeordninger

For anmeldelser efter anmeldeordningen er der en lovbunden sagsbehandlingstid på to måneder. Indeholdt i disse 2 måneders sagsbehandlingstid er blandt andet en nabohøringsperiode på 2 uger.

For anmeldeordningen om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde er den lovbundne sagsbehandlingstid en måned og der er ingen høringsperiode.

Menu