Årsrapport fra Business Rebild

Foto:Helle Vibeke Andersen
2017 bar præg af et særdeles stort engagement fra erhvervslivet i hele Rebild Kommune.

Business Rebild har i 2017 fortsat haft fokus på at udvide markedsføringsindsatsen - både over for de etablerede virksomheder og iværksættervirksomheder. Derudover har der været fokus på branding af Rebild Kommunes attrakive erhvervsgrunde og den synergi, der er mellem de naturmæssige oplevelser, stort udbud af outdoor sports- og kulturoplevelser samt attraktive bosætningsområder. 

Vores helhedsorienterede erhvervsservice i Rebild Kommune har fået et endnu stærkere fokus, og der er igangsat en større kampagne målrettet salg af erhvervsgrunde, hvor det lokale erhvervsliv spiller en vigtig ambassadørrolle.

Iværksætteriet blomstrer fortsat i kommunen! Her har initiativer som Kick-Start og Rebild ErhvervsInvest blandt andet bidraget til, at virksomheder i kommunen skaber vækst og udvikling, både nationalt og internationalt.

Fremgang i antallet af virksomhedsmøder 

I 2017 har der samlet set været 204 1-til-1 møder med forskellige virksomheder, hvilket er en stigning fra 2016. I løbet af året har vi deltaget på diverse messer og netværksarrangementer, og derudover har vi selv været vært for adskillige netværksarrangementer. Vores tilstedeværelse ved disse arrangementer har styrket vores netværk og dialog med erhvervslivet, samt har sat fokus på virksomhedernes mange muligheder hos os. 

Status på RebildPorten 2017 

På turismesiden har vi i 2017 arbejdet målrettet på at styrke events og de mange oplevelsestilbud, der tilbydes i området, så der sikres kommerciel værdi og synergi på tværs af de mange indsatser. RebildPorten oplever stadig øget besøgsantal, og der fokuseres på at samle fælles indsats og markedsføring for at tiltrække turister på tværs af forplejning og oplevelsesvirksomheder. 

 

Foto: Helle Vibeke Andersen 

Menu