Handlingsstrategi

Business Rebild
Business Rebild skal tilbyde en endnu bedre service i Rebild Kommune – både til de etablerede virksomheder i kommunen og de, der overvejer at etablere sig.

Indsatsen skal understøttes af disse fem konkrete tiltag:

  • Vi opsøger aktivt de virksomheder, der ikke har været i kontakt med Business Rebild de senere år. Vi mener bestemt, at vi har noget at tilbyde der kan skabe værdi for dem.
  • Én indgang til Rebild Kommune. Når en virksomhed – både allerede etablerede i kommunen, og dem der overvejer at flytte hertil – kontakter os, møder de en medarbejder, som kan hjælpe dem videre. Uanset om de skal søge om byggetilladelse, have hjælp til et eksportfremstød eller viden om hvor de kan købe en byggegrund. Vi formidler samarbejdet med andre kommunale afdelinger og øvrige samarbejdspartnere.
  • Turismeerhvervet rummer muligheder, der endnu ikke er udnyttet. Disse muligheder skal findes og bringes i spil.
  • Vi etablerer flere professionelle netværk, der kan tilføre virksomhederne værdi gennem viden og forretningsrelationer, både lokalt, regionalt og internationalt. Netværkene vil både være rettet mod specifikke brancher og have et mere generelt sigte.
  • De internationale kontakter skal styrkes, f.eks. gennem Invest in Denmark, Udenrigsministeriets handelskontorer, EU-kontoret og de lokale virksomheders netværk.

Disse tiltag vil hjælpe til at gøre Rebild Kommunes ry som en attraktiv erhvervskommune, endnu bedre.

Status

Tiltagene ligger i direkte forlængelse af de opgaver Business Rebild i forvejen løser, men med Vision 2025 er der kommet ekstra fokus på udvalgte områder. Læs den aktuelle handlingsplan for 2018 her. 

I videoen herunder fortæller tidligere erhvervs- og turistchef, Anders Daugberg Stryhn, samt to af erhvervskonsulenterne lidt om nogle af de opgaver, der er sat ekstra fokus på for at understøtte visionen.

Menu