Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Indledende debat og borgermøde om kommende planlægning for området ved Mastrup Søerne

Mastrup Bæk skal ledes uden om Mastrup Søerne for at forbedre vandkvalitet og fiskepassage i vandløbet. Samtidig har Rebild Kommune og Rebild Vand og Spildevand et ønske om at lave bedre og mere klimasikret regnvandshåndtering i området, hvilket også vil være til fordel for Mastrup Bæk.

Rebild Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag til, hvordan området ved Mastrup Søerne skal udvikles, inden 6. februar 2019. Se mere i det vedlagte debatoplæg.

Send ideer og forslag til plan@rebild.dk eller til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Der inviteres også til borgermøde 24. januar 2019 kl. 19:00 i Stubhuset Grangårdsvej 11, 9530 Støvring. Borgermødet vil også blive annonceret på www.rebild.dk. Du bedes tilmelde dig borgermødet senest 18. januar på plan@rebild.dk. Alternativt direkte på nedenstående telefonnumre.

Spørgsmål kan rettes til:

Toke Rinfeldt-Iversen på tlf. 99 88 93 77 eller mail tori@rebild.dk

Chalotte Østergaard Pedersen på tlf. 99 88 76 34 eller mail csop@rebild.dk

Høring om aflysning af en del af lokalplan nr. 18

For et område ved Øster Hornumvej og Halvøen i Øster Hornum (Torvet 3).

Høringsbrev

Forslaget om ophævelse af lokalplan nr. 18 er i offentlig høring fra den 7. januar – 4. februar 2019.

Hanehøjvej 7, 9520 Skørping - Ansøgning om dispensation fra lokalplan 4.6.7

Kort over området

Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 4.6.7. Projektet kræver dispensation da det strider mod følgende bestemmelser:

  • § 4 pkt. 2 stk. 2 hvor Udstykningen skal være overensstemmelse med det vedhæftede kortbilag nr. 3 viste retningsgivende udstykningsplan.
    Den retningsgivende udstykningsplan viser en plan med boliggrunde til 9 fritliggende parcelhuse, hvor grundene er væsentligt større end de 400 m² pr. dobbelthus som lokalplanens bestemmelser giver mulighed for.
  • § 6 pkt. 2 stk. 1 hvor bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom inden for område II ikke må overstige 25.
  • § 6 pkt. 4 stk. 2 Hvor bygninger ikke må opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage.

Hvis du har bemærkninger, skal Rebild Kommune modtage disse skriftligt på  toal@rebild.dk, senest den 15-01-2018, så de kan indgå i vores videre vurdering af sagen.

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. Boligområde i Øster Hornum og kommuneplantillæg nr. 14 og afgørelse om miljøvurdering
  • Estrupvej, Øster Hornum
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 7. december 2018
  • Klagefrist: 4. januar 2019 (Klagefrist for afgørelse om miljøvurdering)
  • Høringsfrist: 1. februar 2019
8 ugers høring af restaureringsprojekt i Rebstrup Møllebæk ved Tøttrupvej

8 ugers høring af restaureringsprojekt i Rebstrup Møllebæk ved Tøttrupvej

Dato for offentliggørelse: 15.11.2018

Høringsfrist: 10.01.2019

Offentlighedens adgang mellem Ny Kærvej og Kærvej, 9530 Støvring.

Menu